Wie is ons

Die Spade Reën Sending sien homself as 'n Pinkster Evangeliese kerk. Deur die geloof in Jesus Christus, is ons verenig tot alle belydende Christene op aarde. Ons hoofdoel is om die wêreldwye kerk van Jesus Christus te help vestig. Ons weet almal dat die mensdom oor grense heen bestaan, asook dat ons almal die hoogte- en laagtepunte van die menslike bestaan deelagtig word. As Christene weet ons God het ons lief en weet dat ons harte verenig is deur die Heilige Gees met God. Omdat Christus in ons leef, word ons lewens nie oorheers deur die sonde en selfsug nie, maar deur God se liefde en die gees van Jesus. Dus het ons lewe 'n nuwe basis, 'n nuwe betekenis en lewe ons om nuwe doele te bereik.Ons lewe gaan nie oor onsself nie, maar oor God en ons medemens. Ook is ons geluk nie afhanklik van kortstondige verlies van eiendom of die wêreldse dinge nie, maar ons lewens moet gekenmerk word deur standvastige liefde, vreugde, vrede en hoop vir die toekoms saam met Christus in God se glorie. Hierdie goeie nuus en die wonderlike impak daarvan op ons lewens, kan ons nie vir onsself hou nie, maar moet ons met alle mense deel.

Vir hierdie doel is jy welkom om enige van ons byeenkomste by te woon.

Die Spade Reën Sending is gebore uit die wens dat God sou optree in die gees van die huidige tyd, soos beskryf in die Handelinge. Profetiese boeke in die Ou Testament wat dui op 'n uitstorting van die Heilige Gees, wat vergelykbaar is met die belangrikste lentereën vir die jaarlikse oes in Israel was die rede vir die benaming van die Spade Reën Sending.

Met ‘n ontwaking van die Pinkster beweging in die begin van die vorige eeu in Suid-Afrika het 'n sterk belangstelling in die gawes van die Gees na vore getree. Behalwe dat dit baie verblydend was vir ‘n vroeg-Christelike lewe het dit tog gewys dat persoonlike heiligmaking verwaarloos was. ‘n Groep vroue het die aangesig van die HERE gesoek in gebed. Onder hulle was ook die eerste leidster van die Spade Reën Sending. Hulle het besef dat die evangelie geloofwaardigheid verloor wanneer die lewens van die kerkleiers, predikers en gemeentelede nie in alle opsigte voorbeeldig is  nie. "Aan hulle vrugte sal julle hulle ken" (Matt. 7:16).

Tydens hierdie tydperk van vasting en gebed kon die Heilige Gees hulle help om ook in die saak van voorbeeldige lewenswandel hulle met die Bybelse model te versoen. Dit was die begin van die Spade Reën Sending.

Later het die Heilige Gees dit op die eerste direkteur, Mara Fraser en haar man, Henry, se harte gelê, om hulle huis vir bidure en kerkdienste oop te stel, en later ook vir mense wat hul lewens voltyds in die diens van God wou stel. Die egpaar het hierdie stap geneem in die vertroue dat God sal voorsien in reaksie op hul geloof vir al die onderhoud en materiaal betreffende ‘n geloofshuis. So het hulle huis in die ware sin, 'n Geloofshuis geword, en die kern van die eerste gemeenskap in Suid-Afrika. Sedertdien het die Spade Reën Sending versprei vêr oor die grense van Suid-Afrika. In Namibië, Zimbabwe, Europa - van Wallis tot die Oekraïne, Noord- en Suid-Amerika en Australië het gemeenskappe na vore gekom.

Die Spade Reën Sending se missie is om die evangelie van Jesus Christus aan die mense te bring en saam met die hele Christelike wêreld te deel in die uitbou van die koninkryk van God op aarde. Ons glo dat die Heilige Gees gawes 'n rol speel in die heiligmaking en geestelike groei van siele ten einde mense vir die hemelse koninkryk voor te berei.