Wat ons geloof behels

Christus is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Om te soek na die waarheid in dogmas, geestelike praktyke of ervarings, skei en lei tot skeuringe onder Christelike gemeenskappe. Wanneer Christene probeer om die waarheid en die lewe in Christus alleen na te volg, word hulle verbind aan alle Christene in die wêreld.

Geloof kom deur die aanhoor van die evangelie. Die evangelie sê dat God het die sonde van die wêreld in al sy totaliteit op Sy seun gelê, en deur middel van Sy dood aan die kruis het Hy die wêreld met Homself versoen. Die evangelie is nie verlore nie, dit behou nogsteeds sy oorspronklike krag. Geloof in Jesus Christus bevry mense van die heerskappy van die sonde en gee hulle 'n lewe deur die Heilige Gees, en die liefde van God is die dryfkrag. As mense glo in die liefde van die kruis en die vergifnis van sondes en hulle harte is oop vir Christus, kom Jesus deur die Heilige Gees in hul harte. So het hulle by die kern uitgekom en by die feit dat hulle ‘n nuwe lewe ontvang het, hulle is wedergebore - kinders van God.

Ons glo dat die mens word gered deur genade alleen, deur die geloof.

Ons glo dat elkeen wat glo en hom laat doop, gered sal word.

Ons glo dat die sakrament van die gemeenskap met Christus in die lewe bly en streef daarna om dit te verdiep.

Ons glo dat die liefde vir God gemeet word aan ons liefde vir ons medemens.

Ons glo om te dien, is die voorreg van elke Christen.

Ons glo in die gawes van die Heilige Gees, soos in 1 Korinthiërs 12-14 beskryf word.

Ons glo dat die betekenis en waarde van die gawes, gemeet word deur die liefde, wat die grootste geskenk is.

Ons glo dat Jesus Christus alles wat aan hom behoort, lief het, soos 'n bruidegom vir sy bruid.

Ons glo in die wederkoms van Christus en die bruilof van die Lam.

Ons glo dat voor die tweede koms van Christus daar 'n moeilike tydperk van vervolging sal kom, waarvoor ons moet voorberei.

Ons glo dat God Homself kragtig aan Sy kinders in hierdie moeilike tyd sal bewys en hulle te beskerm asook besonder bekragtig.

Ons glo dat ons, in die lig van die koms van die Here, wys moet wees, soos die vyf wyse maagde (Matt. 25), gevul met die Heilige Gees.