Die Missie van die Sending is:

“Om die evangelie van Christus uit te dra en die mense te motiveer om hulle ten opsigte van hulle liefde vir God en hulle liefde vir hulle medemens met Christus te identifiseer (Matthéüs 28:19; 22:36-40).”