Ons doelstellings

(a) Die Sending stel dit ten doel om die Koninkryk van God op aarde uit te brei op enige wettige wyse ooreenkomstig die leerstellings van die Bybel.

(b) Die Sending stel dit ten doel om die evangelie van Jesus Christus wêreldwyd bekend te maak en daardeur lede vir Christus te werf.

(c) Die Sending streef na die herstelling en voltooiing van die Kerk van die Nuwe Testament deur die onbeperkte manifestasies van die Heilige Gees gegrond op die woord van God.

(d) Die Sending stel dit ten doel om alle moontlike hulp te verleen aan almal wat daarna strewe om waardig geag te wees om die oordele wat oor die aarde sal kom, te ontvlug en te staan voor die Seun van die Mens.

(e) Die Sending stel dit ten doel om na die geestelike sowel as materiële welsyn van sy lede om te sien insoverre dit prakties moontlik is.