Mosselbaai

 Rolbal saal in Klein-Brakrivier waar ons Sondae die Here aanbid.

Rollball hall in Klein-Brakrivier where we worship the Lord on Sunday.

Rollball Saal in Klein-Brakrivier wo wir sonntags den Herrn anbeten.