Jatniël Gemeentesorg

Visie:

Ons droom is dat ons as Gemeentesorg van Jatniël, liefdadigheid aan alle mense sal bewys soos wat die Woord ons leer, dat ons liefdadigheid nie voor die mense bewys sal word om deur hulle gesien te word nie, maar dat as ons liefdadigheid bewys, dat ons linkerhand nie weet wat ons regterhand doen nie. Die begeerte van ons hart is om eenheid in die Gemeente en in die Geloofshuis ten alle tye te promifeer en te handhaaf.

 

Missie:

Om werklik Kerk van Christus te wees deur te fokus op:

 • Gehoorsame uitlewing van die Woord,
 • Entoesiastiese uitdra van die Evangelie,
 • Getuienis,
 • Gemeenskap,
 • Visionêre leierskap op alle terreine,
 • Diens,
 • Liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood,
 • Om op die uniekheid van Christus en sy Kerk te fokus.

 

Daarom wil die Gemeentesorg as gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus Christus vier, mense dien en van die verlossing in Christus getuig. Op hierdie weg sal ons deurgaans die volgende waardes handhaaf:

 • Nederigheid in ons lewe voor God,
 • Nugterheid in ons omgang met die Woord,
 • Menslikheid in ons verhoudings met mekaar en ander mense.

 

Kontak ons